1. Definities
Product: Dit zijn de artikelen die in de webshop van Boetiek R’age worden aangeboden. Enkele voorbeelden hiervan zijn: kleding voor vrouwen, accessoires.

Koper: de persoon die deze webshop bezoekt en hier een of meerdere producten aanschaft. Deze persoon dient een minimum leeftijd van 18 jaar te hebben, of moet een akkoord met de ouders of voogd hebben.

2. Algemeen
2.1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met betrekking tot online bestellingen tussen Boetiek R’age en de klant. Tenzij anders overeengekomen zijn enkel deze algemene voorwaarden van toepassing en worden andere algemene voorwaarden uitgesloten.

2.2. Boetiek R’age heeft het recht om steeds aanpassingen te doen aan de algemene voorwaarden en de inhoud van haar website te wijzigen.

2.3. Niets van deze site mag zonder toestemming van Boetiek R’age vermenigvuldigd of gekopieerd worden.

3. Prijzen
3.1. Alle in de webshop vermeldde prijzen zijn vermeld in euro, inclusief  21% BTW en exclusief verzendkosten (zie Algemene Voorwaarden 5.5).

3.2. Deze prijzen kunnen ten allen tijde aangepast worden, Boetiek R’age kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele typefouten.

3.3. Elke Actie en/of korting is niet cumuleerbaar met andere acties en/of kortingen.

4. Betaling
Boetiek R’age biedt verschillende mogelijkheden aan om de bestelling te betalen.

Overschrijving, Paypal, Visa, Mastercard, Bancontact, Ideal

5. Levering
5.1. Alle  artikelen worden opgestuurd mits betaling van verzendkosten.

5.2. Na het definitief maken en betalen van de bestelling zal Boetiek R’age de bestelling zo spoedig mogelijk opsturen, maximaal na 1 week na ontvangst bestelling en betaling.

5.3. Boetiek R’age behoudt zich het recht een bestelling te weigeren, of een bestelling incompleet uit te leveren. De klant zal hierover een e-mail ontvangen van Boetiek R’age. Uiteraard worden eventueel te veel betaalde artikelen terugbetaald.

5.4. Boetiek R’age is niet aansprakelijk indien een aan huis geleverd pakket retour komt door een adresfout. Let er dus altijd op dat u het juiste adres en telefoonnummer opgeeft. De naam van de bestemmeling op het pakket moet ook steeds overeenkomen met de naam op de postbus en deurbel.

5.5. De verzendkosten naar een Belgisch adres zijn €5.00 (naar een postpunt, het dichtste bij het opgegeven adres) en €7.00 voor een Nederlands adres (naar opgegeven adres).

6. Retour – 14 dagen bedenktijd
6.1. U heeft het recht uw bestelling tot 14 (kalender)dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. U krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd binnen 14 dagen mits u de artikelen in goede staat retourneert. Enkel de kosten voor retour van u thuis naar de webwinkel zijn voor eigen rekening. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer geretourneerd worden binnen 14 dagen na aanmelding van het retour. Om gebruik te maken van dit recht kunt u contact met ons opnemen via info@boetiekrage.be. Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van uw retour terugstorten.

6.2. U heeft geen bedenktermijn in de volgende gevallen:
a. Bij levering van verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;
b. Bij levering van volgens specificaties van de consument vervaardigde goederen, of goederen die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
c. Bij levering van goederen die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten

7. Garantie
Boetiek R’age hanteert de garantie van 14 dagen.

Deze garantie geldt niet in geval het gebrek te wijten is aan nagelaten verzorging of opzettelijke beschadiging of onoplettendheid door de koper.

8. Aansprakelijkheid
8.1. De koper is zelf verantwoordelijk voor de keuze van de door hem bestelde producten.

8.2. Boetiek R’age kan niet aansprakelijk worden gesteld wanneer het niet mogelijk is om de bestelde producten te leveren.

8.3. Boetiek R’age is nooit aansprakelijk voor indirecte schade van de klant of derden verband houdend of voortvloeiend uit de overeenkomst of het gebruik van de producten.

8.2. Boetiek R’age is niet aansprakelijk voor het niet of onvoldoende functioneren van de website.

8.3. Klachtenregeling
8.3.1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
8.3.2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
8.3.3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
8.3.4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
8.3.5. Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot de ondernemer. Bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient de consument zich te wenden tot het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).
8.3.6. Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.
8.3.7. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

9. Bedrijfsgegevens

Boektiek R’age
Heusdendorp 11
9070 Heusden

0477317868

ravage@skynet.be

BTW: Be 0462 715 833